TyEL-vakuutus 2024 – kaikki mitä sinun pitää tietää

Lue tärkeimmät tiedot työntekijän eläkevakuutuksesta

TyEL-vakuutus tarkoittaa lyhyesti työntekijän eläkevakuutusta. Lyhenne TyEL muodostuu sanoista Työntekijän eläkelaki. Hieman virallisemmin ilmaistuna kyseessä on siis Työntekijän eläkelain mukainen vakuutus.

Työntekijän eläkevakuutus on lakisääteinen, joten ehtojen täyttyessä työnantajan tulee ottaa se kaikille yrityksen työntekijöille.

Eläkepäivien lisäksi työnantajan ottama työeläkevakuutus turvaa työntekijöiden toimeentuloa niin työkyvyttömyyden, ammatillisen kuntoutuksen kuin perheen huoltajan kuoleman varalta.

Katso alta vastaukset yleisimpiin TyEL-vakuutusta koskeviin kysymyksiin.

 

Mitä työeläke tarkoittaa?

Työeläke on rahaa, jota kertyy työn tekemisestä ja joka maksetaan työntekijälle työvuosien jälkeen. Työntekijä kerryttää itselleen eläkettä tekemästään työstä.

Työeläkkeen tarkoitus on turvata toimeentuloa, kun työansioita ei enää tule vanhuuden, työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman takia. Tällöin puhutaan vanhuuseläkkeestä, työkyvyttömyyseläkkeestä ja perhe-eläkkeestä, jotka ovat kaikki työeläkkeen sisältämiä eläketurvalajeja.

Työeläkettä kertyy kaikista työntekijän työuran aikaisista ansioista. Mitä enemmän työntekijä saa palkkaa, sitä enemmän eläkettä kertyy. Ehtojen täyttyessä eläkettä voi työn lisäksi kertyä myös palkattomilta jaksoilta, kuten opinnoista, työttömyyspäivärahasta ja muista sosiaalietuuksista.

Työnantajan vastuulla on pidättää työntekijälle maksettavasta palkasta työeläkemaksu, jonka työntekijä näkee omalla palkkalaskelmallaan.

Mikäli henkilön työansiot ovat jääneet pieniksi tai niitä ei ole lainkaan, Kela voi silti maksaa kansaneläkettä ja ehtojen täyttyessä myös takuueläkettä. Nämä eläkelajit täydentävät työeläkettä.

Työeläkelaitokset paitsi keräävät eläkemaksuja, myös hoitavat eläkerahastoja ja myöntävät ja maksavat eläkkeitä. Työeläkeyhtiöt Suomessa ovat Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas. Julkisalojen eläketurvasta huolehtii Keva. Lisäksi työeläkkeitä voivat hoitaa eläkesäätiöt, eläkekassat sekä alakohtaiset eläkelaitokset.

Käytännössä työeläkejärjestelmä on siis Suomessa hajautettu, ja keskuselimenä toimii Eläketurvakeskus, joka valvoo työnantajien TyEL-vakuuttamisvelvoitetta.

Työntekijä voi koska tahansa tarkistaa oman eläkekertymänsä työeläkeotteelta.

Yrittäjien eläke hoidetaan TyEL-vakuutuksen sijaan YEL-vakuutuksella eli yrittäjien omalla eläkevakuutuksella.

 

Milloin TyEL-vakuutus on pakollinen?

Työnantajan tulee ottaa työntekijälle TyEL-vakuutus, kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Työnantaja työllistää vähintään yhden työntekijän.
 • Työntekijä on 17-67-vuotias. Työntekijän täyttäessä 17 vuotta vakuuttamisvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta. Yläikäraja vaihtelee työntekijän syntymävuodesta riippuen.
 • Työntekijän ansaitsee kuukaudessa vähintään 68,57 euroa.
 • Työnantaja luokitellaan sopimustyönantajaksi.

Katso myös muut työnantajan pakolliset vakuutukset.

 

Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?

Jos olet tilapäinen työnantaja, et tarvitse TyEL-vakuutussopimusta. Tällöin riittää, että ilmoitat työntekijän ansiot Verohallinnon tulorekisteriin ja maksat työeläkemaksun.

Tilapäisen työnantajan määritelmä täyttyy, kun:

 • palkkaat työntekijän satunnaisesti tai kertaluontoisesti
 • tilapäisten työntekijöiden yhteenlaskettu palkkasumma kuuden kuukauden aikana on alle 9822 euroa ja
 • sinulla tai yritykselläsi ei ole voimassa olevaa sopimusta TyEL-vakuutuksesta.

Yritysten ja yhteisöjen lisäksi myös kotitalous voi täyttää tilapäisen työnantajan määritelmän.

Sen sijaan sopimustyönantajana tarvitset aina TyEL-vakuutuksen työntekijöitäsi varten.

Sopimustyönantaja tarkoittaa sellaista työnantajaa:

 • jolla on yksikin työntekijä, jonka työsuhde on vakituinen
 • joka maksaa palkkoja säännöllisesti tai
 • jonka työntekijöille maksettava palkkasumma kuuden kuukauden aikana on yhteenlaskettuna vähintään 9822 euroa vuonna 2024.

Jos olet sopimustyönantaja, sinun tulee ilmoittaa TyEL-sopimusvakuutukseen tiedot myös tilapäisistä työsuhteista. Et voi olla samaan aikaan sopimustyönantaja ja tilapäinen työnantaja.

Mikä on TyEL-vakuutuksen ikäraja?

TyEL-ikäraja on 17 vuotta. Velvollisuus vakuuttamiseen alkaa seuraavan kuukauden alusta, kun työntekijä on täyttänyt 17 vuotta.

TyEL-vakuutuksen yläikäraja on vuonna 1957 ja sitä aiemmin syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958-1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 tai sitä myöhemmin syntyneillä 70 vuotta.

 

Koska vakuutus on viimeistään otettava?

TyEL-vakuutus on otettava mahdollisimman pian ensimmäisen työntekijän palkkaamisen jälkeen, mutta viimeistään asia on hoidettava ensimmäisen palkanmaksun jälkeen ennen tulorekisteri-ilmoitusta.

Ilmoittamista varten tarvitset TyEL-vakuutusnumerosi eli eläkejärjestelynumeron, joka muodostuu vakuutusnumerostasi. Löydät numeron työeläkeyhtiön verkkopalvelusta ja laskuilta.

Pääsääntöisesti palkkatiedot on ilmoitettava tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksupäivän jälkeen.

 

Paljonko TyEL-maksut ovat vuonna 2024?

TyEL-maksu jakaantuu työnantajan ja työntekijän maksettavaksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksuprosentit vuosittain.

Työntekijän TyEL-maksun prosenttiosuus palkasta vuonna 2024 on:

 • 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla
 • 8,65 prosenttia 53-62-vuotiailla
 • 7,15 prosenttia yli 62-vuotiailla.

Työnantaja pidättää työntekijän osuuden TyEL-maksusta palkanmaksun yhteydessä ja maksaa sen työeläkeyhtiölle. Käytännössä työeläkevakuutus ja vakuutusmaksujen maksaminen on siis työnantajan vastuulla.

Yhteensä keskimääräinen TyEL-maksu vuonna 2024 on 24,81 prosenttia palkasta, ja tämä osuus sisältää myös työntekijältä perittävän osuuden. Työnantajan osuus on keskimäärin 17,34 prosenttia.

Vuoden 2025 TyEL-maksut julkaistaan loppuvuodesta 2024. Yleensä maksuprosentit on vahvistettu loka-marraskuussa.

Suurtyönantaja vai pientyönantaja?

TyEL-maksun määräytymiseen vaikuttaa myös se, onko kyseessä suurtyönantaja. Suurtyönantajiksi vuonna 2024 lasketaan sellaiset yritykset, joissa palkkasumma ylitti 2 251 500 euroa vuonna 2022. Jos palkkasumma jäi rajan alle, kyseessä on pientyönantaja. Mainitut rajat muuttuvat vuosittain.

Suurtyönantajilla TyEL-maksujen määrään vaikuttavat:

 • yrityksen palkkasumma ja TyEL-maksuprosentti
 • asiakashyvitykset ja maksutappioalennus
 • yrityksen maksuluokka, joka pohjautuu työntekijöille myönnettyjen työkyvyttömyyseläkkeiden määrään.

 

Miksi TyEL-vakuutusten hinnat voivat vaihdella eri työnantajien välillä?

Vuonna 2024 TyEL-perusmaksun suuruus on 25,12 prosenttia palkkasummasta ja siihen lisätään työeläkeyhtiökohtainen hoitokustannusmaksu, jolla katetaan vakuutusten ja eläkkeiden hoidon liikekuluja. Hoitokustannusosa vaihtelee yhtiöittäin ja myös yhtiön sisällä palkkasummista riippuen.

TyEL-vakuutusten hinnoissa on työnantajalle eroja myös sen takia, että työeläkeyhtiön vakavaraisuus vaikuttaa asiakkaille maksettavien asiakashyvitysten määrään. Asiakashyvitykset pienentävät vakuutusmaksuja. Keskimäärin TyEL-maksu on 24,81 prosenttia, kun hoitokustannusmaksut, asiakashyvitykset ja maksutappioalennukset on huomioitu.

Työnantajayritys voi tarkastella omaa eläkevakuutuksen maksuprosenttiaan kirjautumalla eläkeyhtiön verkkopalveluun.

 

Minne ja miten TyEL-maksut maksetaan?

TyEL-maksut maksetaan yrityksen valitsemaan eläkeyhtiöön. Työeläkeyhtiöstä riippuen TyEL-maksut voi yleensä maksaa kerran kuukaudessa tai jokaisesta palkkailmoituksesta erikseen.

Vaikka yritys maksaisi palkkaa useamman kerran kuukaudessa, kaikkien palkanmaksujen tiedot on yleensä mahdollista koota yhdelle ja samalle kuukausittaiselle laskulle.

Oman työeläkeyhtiösi maksutavan voit tarkistaa kirjautumalla työnantajan verkkopalveluun eläkeyhtiön sivustolla. Samasta paikasta voit yleensä myös muuttaa maksutapaa tarvittaessa.

 

Mikä lasketaan TyEL-palkaksi ja milloin maksua ei peritä?

Pääsäännön mukaan työstä maksettava ansio on TyEL-palkkaa, ja usein työntekijän TyEL-palkka on sama kuin hänen ennakonpidätyksen alainen ansionsa.

Työntekijän eläkettä kerryttävää TyEL-palkkaa ovat muun muassa:

 • rahapalkat (kuukausi-, tunti-, urakka- tai palkkiopalkka)
 • ylityökorvaukset
 • sunnuntailisät tai muut lisät
 • luontoisedut, kuten auto-, asunto- ja ruokaetu
 • tulospalkkiot ja bonukset
 • vuosilomapalkat ja -korvaukset
 • irtisanomisajan palkka lakisääteiseltä ajalta
 • työnantajan maksama sairausajan palkka
 • luottamustoimipalkkio, jos saajan on työsuhteessa palkkion maksajaan
 • työpanokseen perustuva osinko.

TyEL-palkkaa ei ole:

 • verottomat päivärahat ja matkakorvaukset
 • osingot ja optiot
 • erorahat ja -korvaukset
 • työvälinekorvaukset
 • korvaus irtisanomisesta lomautuksen aikana
 • henkilökuntaedut, kun ne koskevat koko henkilöstöä
 • irtisanomisajan palkka lakisääteistä pidemmältä ajalta
 • vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät.

Entä onko työvaatteiden pesemisestä maksettava korvaus tai sähköauton latausetu TyEL-palkkaa? Yksityiskohtaisempia tilanteita koskevan taulukon löydät työeläkeyhtiö Ilmarisen verkkosivuilta.

 

Millaista eläketurvaa TyEL-vakuutus tuo työntekijälle?

TyEL-vakuutus kerryttää paitsi työntekijän eläkettä, se myös turvaa hänen toimeentulonsa työkyvyttömyyden tai perheenhuoltajan kuoleman varalta.

Vakuutus mahdollistaa myös ammatillisen kuntoutuksen, jonka tarkoituksena on auttaa työntekijää jatkamaan työelämässä tai palaamaan työhön sairausloman jälkeen.

Eläkelaskurin avulla työntekijä voi arvioida suuntaa antavasti tulevan eläkkeensä suuruusluokkaa. Eläkeyhtiöiden verkkosivuilta löydät omat laskurit työkyvyttömyyseläkkeen, perhe-eläkkeen tai osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen määrän arviointiin.

 

Pitääkö jo eläkkeellä oleva työntekijä vakuuttaa?

Myös työssä käyvä eläkkeensaaja pitää TyEL-vakuuttaa, jos hänen ikänsä on alle vakuuttamisvelvollisuuden yläikarajan ja työntekijän kuukausipalkka on enemmän kuin 68,57 euroa.

Työntekijän jatkaessa työskentelyä ylimmän vanhuuseläkeiän jälkeen eläkettä ei enää kerry eikä työeläkemaksuja makseta.

 

Onko ulkomaiset työntekijät vakuutettava?

TyEL-vakuuttamisen lähtökohta on, että Suomessa tapahtuva työ vakuutetaan Suomessa. Tällöin ulkomailta saapuvat työntekijät TyEL-vakuutetaan samoin kuin suomalaiset työntekijät. Poikkeus on kuitenkin niin sanottu lähetetty työntekijä, joka saapuu Suomeen EU- tai ETA-maasta, Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimuksen piiriin kuuluvasta maasta.

Työnantajan on huolehdittava TyEL-vakuutuksesta, jos ulkomaalainen työntekijä saapuu Suomeen töihin näistä maista ja hänellä ei ole A1-todistusta tai hän ei ole lähetetty työntekijä.

Jos A1-todistus on myönnetty, eläke- ja sosiaaliturva järjestetään todistuksen myöntämässä maassa, ja työntekijä kuuluu lähtömaan sosiaaliturvan piiriin.

Lue lisätietoa asiasta Ilmarisen verkkosivuilta.

 

Mistä TyEL-vakuutuksen voi ottaa?

Työnantajana otat TyEL-vakuutuksen työntekijöillesi työeläkevakuutusyhtiöstä. Suomessa toimivat työeläkevakuutusyhtiöt ovat:

 • Varma
 • Elo
 • Veritas
 • Ilmarinen.

Työeläkeyhtiöiden lisäksi työeläkelaitoksia Suomessa ovat eläkesäätiöt ja -kassat, erityiseläkelaitokset sekä julkilla aloilla Keva.

Keva huolehtii omien jäsenyhteisöjensä sekä valtion ja kirkon eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien työnantajien eläkemaksujen keräämisestä.

 

Mitä TyEL-vakuutuksen asiakashyvitykset tarkoittavat?

Työnantajat maksavat työeläkemaksuja eläkeyhtiöille. Kun työnantaja saa eläkemaksuista alennusta, puhutaan asiakashyvityksestä.

TyEL-asiakashyvitykset maksetaan kerran vuodessa, ja niiden määrä perustuu työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen – mitä vakavaraisempi eläkeyhtiö on, sitä paremmat asiakashyvitykset se jakaa.

Käytännössä asiakashyvitykset huomioidaan yleensä alennuksena seuraavan kalenterivuoden vakuutusmaksulaskuista.

Asiakashyvityksiä jaetaan sopimustyönantajille. Tilapäiset työnantajat eivät ole niihin oikeutettuja.

Asiakashyvitys on eläkevakuutusyhtiön hoitokustannusmaksun lisäksi olennainen syy siihen, miksi TyEL-vakuutusten lopullisissa hinnoissa on eroja.

Hyvin pienille yrityksille erot hinnoissa voivat olla marginaalisia, mutta suurtyönantajille TyEL-vakuutuksen kilpailutus voi mahdollisesti tuoda säästöä pidemmällä aikavälillä.