TyEL-hoitokustannusosa – 5 kysymystä ja vastausta työeläkkeiden hoitomaksusta

Yksi työntekijän TyEL-maksuun sisältyvä osa on nimeltään hoitokustannusmaksu eli TyEL-hoitomaksu. Alla kerromme, mikä TyEL-hoitokustannusosa on, miten se määräytyy, mitä muutoksia siihen on tullut, miksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja mistä voit tarkistaa oman yrityksesi maksun suuruuden.


1. Mitä TyEL-hoitokustannusosa tarkoittaa?

TyEL-hoitokustannusmaksu on osa yksityisalojen työeläkevakuutusmaksua. Hoitokustannusmaksulla katetaan työeläkeyhtiön operatiivisia kuluja, joita voi syntyä esimerkiksi eläkehakemusten käsittelystä, eläkkeiden maksamisesta ja tietojärjestelmien ylläpidosta. Hoitomaksu vaikuttaa työeläkevakuutusyhtiöltä saapuvan TyEL-laskun suuruuteen.

Maksulla ei kuitenkaan kateta sijoitustoiminnan kuluja, vaan nämä kulut työeläkeyhtiö kuittaa sijoitustuotoilla.

Käytännössä hoitokustannusosa on siis suunniteltu kattamaan välttämättömät toimintakulut, jotta eläkejärjestelmä voi toimia tehokkaasti.

 

2. Miten hoitokustannusmaksu käytännössä määräytyy?

Jokainen työeläkeyhtiö määrittelee oman hoitokustannusosansa, joka perustuu yhtiön todellisiin liikekuluihin. Maksu lasketaan prosenttiosuutena työnantajan maksamista palkoista ja voi vaihdella kuukausittain työntekijämäärän tai maksettavan palkkasumman muuttuessa.

Maksun suuruuteen vaikuttavat työeläkeyhtiön tehokkuus ja kulurakenne. TyEL-hoitokustannusosa on kuitenkin suunniteltu olemaan kustannustehokas ja ennakoitava. Isoja muutoksia peräkkäisten kuukausien välillä ei siis pitäisi ilmetä, jos työntekijämäärässä tai maksettavissa palkkasummissa tapahdu oleellisia muutoksia.

Eläketurvakeskuksen mukaan yksityisten alojen TyEL-maksujen keskimääräinen hoitokustannusosa vuonna 2024 on 0,19 prosenttia.

Yrityksen koko eli käytännössä työntekijöiden lukumäärä ja heille maksettu palkkasumma vaikuttaa TyEL-hoitomaksun muodostumiseen. Mitä suurempi palkkasumma, sitä pienempi hoitokustannus on.

Mikäli yritys kuuluu samassa työeläkeyhtiössä vakuutettuun konserniin, maksuun vaikuttaa myös koko konsernin palkkasumma.

 

3. Mikä muuttui vuoden 2023 alussa?

Vuoden 2023 alusta lähtien hoitokustannusosa on määritelty työeläkeyhtiökohtaisesti aiemman yhtenäisen tason sijaan. Tämä tarkoittaa, että eri työeläkeyhtiöt voivat periä eri suuruisia maksuja riippuen niiden operatiivisista kuluista ja tehokkuudesta.

Muutoksen myötä yhtiöille ei enää synny hoitokustannusylijäämää samoissa määrin kuin aiemmin. Jatkossa ainoastaan työeläkeyhtiön vakavaraisuus vaikuttaa siihen, miten TyEL-maksuista saatavat asiakashyvitykset muodostuvat.

 

4. Miksi TyEL-hoitomaksuun kannattaa kiinnittää huomiota?

Hoitokustannusmaksuun kannattaa kiinnittää huomiota, koska se vaikuttaa yrityksen työeläkevakuuttamisen kokonaiskustannuksiin ja siten yksityisalojen työeläkemaksujen suuruuteen eri yhtiöiden välillä. Eri yhtiöiden hoitokustannusosat voivat vaihdella, mikä heijastuu suoraan maksuihin.

Yhtiökohtaiset erot sekä asiakashyvitykset, jotka perustuvat eläkeyhtiön vakavaraisuuteen, voivat olla syy kilpailuttaa TyEL-vakuutus etenkin paljon palkkoja maksaville yrityksille. Pienille yrityksille erot TyEL-vakuutusten lopullisissa hinnoissa voivat kuitenkin olla hyvin pieniä.

 

5. Mistä oman työeläkeyhtiön hoitokustannusmaksun määrän voi tarkistaa?

Oman työeläkeyhtiön hoitokustannusmaksun suuruuden voi tarkistaa suoraan kyseisen eläkeyhtiön verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä yhtiön asiakaspalveluun.

Yleensä työeläkeyhtiöiden verkkosivuilla on myös kerrottu siitä, miten hoitokustannusmaksujen suuruus on viime vuosien aikana kehittynyt.