TyEL-vakuutuksen ikäraja – milloin velvollisuus työntekijän eläkevakuutuksen ottamiseen alkaa ja loppuu?

TyEL-alaikäraja

TyEL-vakuutuksen eli työntekijän eläkevakuutuksen ikäraja on 17 vuotta. Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen alkaa 17 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta. Jos työntekijä täyttää 17 vuotta tammikuussa, vakuuttamisvelvollisuus alkaa helmikuun alusta.

Alaikärajan lisäksi tulee huomioida TyEL-ansion alaraja. Työntekijä on vakuutettava, jos hänen työansiosta ovat bruttona vähintään 68,57 euroa kuukaudessa vuonna 2024.

Tulorekisteri-ilmoitusvelvoitteen takia vakuutus on hyvä hoitaa kuntoon jo hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua. Pääsääntöisesti tiedot maksetuista palkoista ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään viidentenä kalenteripäivänä maksun jälkeen.

TyEL-yläikäraja

Työntekijän eläkevakuutuksen yläikäraja vaihtelee työntekijän syntymävuoden perusteella. Yläikäraja on:

  • vuonna 1957 ja sitä aiemmin syntyneillä 68 vuotta
  • vuosina 1958-1961 syntyneillä 69 vuotta
  • vuonna 1962 tai sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Työntekijä on vakuutettava sen kalenterikuukauden loppuun asti, jonka aikana edellä mainittu enimmäisikä tulee täyteen. Jos esimerkiksi vuonna 1957 syntynyt työntekijä täyttää 68 vuotta helmikuun alussa, työnantajan vakuuttamisvelvoite päättyy helmikuun loppuun.

Myös jo eläkettä saava työntekijä pitää TyEL-vakuuttaa, jos hän on iältään alle TyEL-vakuutuksen yläikärajan. Jos työskentelyä jatketaan vakuuttamisvelvoitteen päättymisen jälkeen, työtä ei enää TyEL-vakuuteta eikä työstä enää makseta työeläkevakuutusmaksuja.

Käytännössä TyEL-vakuutus on siis tällä hetkellä otettava kaikille työntekijöille, joiden ikä on 17-67 vuotta.