TyEL-maksu 2024 – tarkista maksuprosentti keskimäärin

TyEL-maksuProsenttia
vuonna 2024
Alle 53-vuotiailla
työtekijöillä
7,15 %
53-62-vuotiailla
työntekijöillä
8,65 %
Yli 62-vuotiailla
työntekijöillä
7,15 %
Työnantajan osuus
keskimäärin
17,34 %
Keskimääräinen
maksu yhteensä
24,81 %

Työeläkemaksun suuruus määritellään vuosittain

TyEL-maksu eli työeläkevakuutusmaksu jakautuu maksettavaksi työnantajalle ja työntekijälle, joilla molemmilla on omat maksuprosenttinsa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksuprosentit vuosittain.

Työntekijän TyEL-maksun prosenttiosuus palkasta vuonna 2024 on:

  • 7,15 prosenttia alle 53-vuotiailla
  • 8,65 prosenttia 53-62-vuotiailla
  • 7,15 prosenttia yli 62-vuotiailla.

Työnantaja pidättää työntekijän osuuden TyEL-maksusta palkanmaksun yhteydessä ja maksaa sen työeläkeyhtiölle. Käytännössä työeläkevakuutus ja vakuutusmaksujen maksaminen on siis työnantajan vastuulla.

Työnantajan osuus TyEL-maksusta on keskimäärin 17,34 prosenttia. Yhteensä keskimääräinen TyEL-maksu vuonna 2024 on 24,81 prosenttia palkasta, ja tämä osuus sisältää myös työntekijältä perittävän osuuden.

Vuoden 2025 TyEL-maksut julkaistaan loppuvuodesta 2024. Yleensä maksuprosentit on vahvistettu loka-marraskuussa.

Pääsäännön mukaisesti TyEL-palkkaa on työstä maksettava ansio, ja usein työntekijän TyEL-palkka on sama kuin hänen ennakonpidätyksen alainen ansionsa.

TyEL-palkkaa ovat esimerkiksi rahapalkat, ylityökorvaukset, sunnuntailisät ja muut lisät, tulospalkkiot ja bonukset, työnantajan maksama sairausajan palkka, luontoisedut sekä vuosilomapalkat ja -korvaukset.

Sen sijaan esimerkiksi verottomat matkakorvaukset ja päivärahat, osingot ja optiot tai erorahat eivät ole TyEL-palkkaa.

 

TyEL-vakuutuksen hinta voi vaihdella

Asiakashyvitysten ja TyEL-hoitokustannusmaksun takia TyEL-vakuutuksen lopullinen hinta työnantajalle voi vaihdella työeläkeyhtiöstä riippuen.

TyEL-maksut ovat lakisääteisiä, joten asiakashyvityksiä ja hoitomaksua lukuun ottamatta laskuperusteet ovat kuitenkin samat kaikille Suomessa toimiville työeläkeyhtiöille. Asiakashyvitysten määrään vaikuttaa työeläkevakuutusyhtiön vakavaraisuus.

Työnantaja voi katsoa tietoa omasta TyEL-maksuprosentistaan ja asiakashyvityksistään työeläkeyhtiön verkkopalveluun kirjautumalla. Samasta paikasta löytyy arvio TyEL-maksujen koko vuoden määrästä, mikä voi helpottaa vakuutusmaksujen budjetointia.

 

Miten työnantaja maksaa työeläkevakuutusmaksut eläkeyhtiölle?

Eläkeyhtiö voi tarjota työnantajayrityksille monia eri tapoja TyEL-maksujen maksamiseen. Jos yrityksessä maksetaan palkkoja kerran kuukaudessa, niin sanottu hetilasku voi olla hyvä vaihtoehto.

Jos palkkoja maksetaan useamman kerran kuukaudessa, koontilaskulla on mahdollista koota kaikki eläkemaksut yhdelle laskulle. Myös jokaisesta palkkailmoituksesta voi olla mahdollista saada erillinen lasku.

Työeläkevakuutusyhtiön tarjoamista maksutavoista ja eräpäivistä löydät lisätietoa eläkeyhtiön verkkopalvelusta. Työnantajan TyEL-verkkopalvelussa voit yleensä hakea myös eräpäivän siirtoa.

 

Milloin TyEL-maksua ei peritä?

TyEL-maksua ei peritä, jos työntekijä on alle 17- tai yli 67-vuotias tai jos hänelle maksettava palkka on alle 68,57 euroa kuukaudessa (2024). TyEL-maksuja ei myöskään makseta sellaisista palkoista tai korvauksista, joita ei lasketa TyEL-palkaksi. Esimerkiksi verottomat matkakorvaukset ja päivärahat, optiot, osingot tai erorahat eivät ole TyEL-palkkaa.

TyEL-palkkaa sen sijaan ovat esimerkiksi rahapalkat, ylityökorvaukset, sunnuntailisät ja muut lisät, vuosilomapalkat, tulospalkkiot ja luontoisedut sekä työnantajan maksama sairausajan palkka. Jos jonkin palkka- tai korvauslajin kuuluminen TyEL-palkkaan askarruttaa, katso kattava listaus TyEL-palkoista Työeläkelakipalvelusta.