Mitä tarkoittavat maksutappioalennus ja TyEL-maksun maksutappio-osa?

Jos työnantajat eivät syystä tai toisesta pysty maksamaan TyEL-maksuja, työeläkevakuutusyhtiölle kertyy luottotappioita. Näiden tappioiden kattamiseksi TyEL-maksuun sisältyy niin sanottu maksutappio-osa.

Suurilla työnantajilla on pienyrityksiä pienempi riski joutua maksukyvyttömyystilaan. Siksi suurtyönantajien maksutappio-osuus on pienempi kuin pientyönantajilla. Tällöin puhutaan suurtyönantajien saamasta maksutappioalennuksesta.

Maksutappioalennus on siis suurtyönantajille tarkoitettu etu TyEL-maksuista. Käytännössä alennus on tietty prosenttiosuus TyEL-palkoista.

Suurtyönantajan määritelmä perustuu yrityksen toissa vuonna maksamaan palkkasummaan. Esimerkiksi vuonna 2024 suurtyönantajaksi luokitellaan yritys, jonka maksama palkkasumma vuonna 2022 ylitti 2 251 000 euroa. Rajat muuttuvat vuosittain.

Keskimäärin maksutappio-osa on sopimustyönantajilla 0,07 prosenttia. Kaikista pienimmillä yrityksillä lukema on 0,28 prosenttia. Jos taas yrityksen maksama palkkasumma on yli 36 miljoonaa euroa, maksutappio-osan määrä putoaa 0,004 prosenttiin.

Maksutappioalennusta ei tarvitse erikseen hakea, vaan alennus sisältyy yrityksen vakuutusmaksuihin automaattisesti.

Yrityksen maksutappio-osan suuruus ja alennuksen määrä lasketaan työeläkeyhtiöiden yhteisten laskuperusteiden mukaisesti.

Maksutappioalennus on yksi syy siihen, miksi TyEL-maksut eivät ole samoja eri yritysten välillä. Myös asiakashyvitykset ja työeläkeyhtiökohtainen hoitokustannusosa vaikuttavat TyEL-maksuihin.