Työeläkeyhtiön vaihtaminen – miten ja milloin TyEL-vakuutuksen siirto onnistuu?

Työntekijöiden TyEL-vakuutusten siirto toiseen työeläkevakuutusyhtiöön onnistuu nykyään helposti verkossa. Työeläkeyhtiön vaihtaminen on mahdollista, kun vakuutussopimus on ennen siirtoa ollut vähintään yhden vuoden ajan samassa eläkeyhtiössä. Mahdollisia vaihtoajankohtia on vuosittain neljä. Tästä artikkelista löydät vastauksia yleisimpiin aiheeseen liittyviin kysymyksiin.


Miten työeläkevakuutusyhtiön vaihto tapahtuu?

TyEL-vakuutuksen vaihto toiseen eläkevakuutusyhtiöön tapahtuu siirtohakemuksella. Siirtohakemus täytetään sen eläkeyhtiön verkkopalvelussa, jonne TyEL-vakuutuksia ollaan siirtämässä.

Uusi työeläkeyhtiö hoitaa siirtoon liittyvät käytännön toimet yrityksen puolesta ja irtisanoo vanhan sopimuksen. Työeläkeyhtiön vaihtamisen jälkeen yrityksen palkka-asioista vastaavan henkilön pitää vain päivittää uusi vakuutusnumero Verohallinnon tulorekisteriin. Työntekijöiden eläketurva pysyy katkeamattomana, kun työeläkeyhtiötä vaihdetaan.

 

Milloin ja millaisilla ehdoilla TyEL-sopimuksen siirto on mahdollinen?

Työeläkeyhtiön vaihto on mahdollinen, kun nykyinen sopimus on ollut voimassa vähintään yhden vuoden ajan. Mahdollisia siirtoajankohtia on vuosittain neljä.

  • 1. tammikuuta
  • 1. huhtikuuta
  • 1. heinäkuuta
  • 1. lokakuuta.

Aiempi TyEL-vakuutus pitää irtisanoa viimeistään kolme kuukautta ennen TyEL-sopimuksen siirtoajankohtaa. Jotta uusi TyEL-vakuutussopimus tulisi voimaan esimerkiksi 1. heinäkuuta, siirtohakemus uudelle työeläkeyhtiölle pitää jättää viimeistään 31. maaliskuuta.

Jos taas haluat vakuutuksen siirtyvän kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä, siirtohakemus pitää jättää viimeistään 30. syyskuuta.

Siirtohakemuksen voit kuitenkin tehdä koska tahansa, ja siirto tapahtuu seuraavana mahdollisena ajankohtana kolmen kuukauden säännön puitteissa.

Varsin usein työeläkeyhtiön vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi samassa yhteydessä, kun yrityksessä tarkastellaan laajemminkin muidenkin vakuutusten hintoja ja mahdollista kilpailutusta.

Työeläkeyhtiöt Suomessa ovat Varma, Ilmarinen, Elo ja Veritas, joten valinta tehdään näiden neljän vaihtoehdon välillä.

 

Miksi työeläkeyhtiötä yleensä vaihdetaan?

Työeläkeyhtiötä voidaan vaihtaa esimerkiksi paremman asiakaspalvelun tai lisäarvopalveluiden perässä tai puhtaasti säästösyistä.

Vuodesta 2023 lähtien työeläkeyhtiöt ovat voineet itse määrittää TyEL-maksuprosenttiin sisältyvän hoitokustannusmaksun, jolla katetaan eläkevakuutusten hallinnointikuluja. Hoitomaksun suuruuteen vaikuttaa työeläkevakuutusyhtiön toiminnan tehokkuus.

Myös työeläkeyhtiöiden asiakkailleen maksamien asiakashyvitysten määrä vaihtelee yhtiökohtaisesti. Asiakashyvitykset ovat palautuksia, joita eläkeyhtiöt maksavat asiakkailleen. Käytännössä kyse on siis TyEL-maksuista saatavasta alennuksesta.

Asiakashyvitysten suuruus riippuu työeläkeyhtiön vakavaraisuudesta. Mitä vakavaraisempi yhtiö, sitä paremmat asiakashyvitykset.

Työeläkeyhtiön vaihtaminen voi mahdollisesti tuoda pitkällä aikavälillä säästöjä, jos yrityksessä on paljon työntekijöitä ja sitä kautta maksettavien palkkojen yhteissumma on vuosittain iso. Toisaalta hyvin pienille yrityksille erot TyEL-vakuutusten lopullisissa hinnoissa voivat olla marginaalisia.

Rahan lisäksi myös henkilökohtaisempi tai kattavampi palvelu voi olla syynä TyEL-vakuutusten siirtoon toiseen eläkeyhtiöön.