Työeläkeyhtiöt Suomessa

Työeläkevakuutusyhtiöt huolehtivat yksityisen sektorin työntekijöiden sekä yrittäjien lakisääteisestä eläketurvasta. Työeläkeyhtiöt Suomessa ovat tällä hetkellä:

  • Varma
  • Elo
  • Ilmarinen
  • Veritas.

Julkisella sektorilla eläkkeistä vastaa Keva, joka pitää huolen esimerkiksi kuntien, valtion, kirkon sekä Kelan ja Suomen Pankin henkilöstön eläkeasioista. Keva-nimi otettiin käyttöön vuonna 2011. Aiemmin Kevan nimi oli Kuntien eläkevakuutus.

Edellä mainittujen työeläkevakuutusyhtiöiden sekä Kevan lisäksi työeläkkeitä voivat hoitaa myös:

  • eläkekassat (esim. Apteekkien Eläkekassa)
  • eläkesäätiöt (esim. Sanoman Eläkesäätiö)
  • alakohtaiset eläkelaitokset (esim. Maatalousyrittäjien eläkelaitos).

Näin ollen työeläkejärjestelmä on Suomessa hajautettu. Keskuselimenä toimii Eläketurvakeskus, joka vastaa työnantajien TyEL-vakuuttamisvelvoitteen valvonnasta.

 

Mitä työeläkevakuutusyhtiö tekee?

Työeläkevakuutusyhtiö kerää TyEL-maksut työnantajilta ja työntekijöiltä sekä hallinnoi ja sijoittaa kertyneitä varoja turvatakseen kestävän rahoituksen eläkkeille.

Työeläkeyhtiöt Suomessa vastaavat myös eläkkeiden laskennasta, myöntämisestä ja maksamisesta eläkeiän saavuttaneille henkilöille. Lisäksi yhtiöt tarjoavat tietoa ja palveluja eläketurvaa koskevissa kysymyksissä niin työnantajille kuin yksityishenkilöille.

Työeläkevakuutusyhtiöiden toiminta Suomessa on tarkasti säänneltyä. Yhtiöihin sovelletaan niin työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia kuin vakuutusyhtiölakia.

 

Eläkeyhtiöt lyhyesti

Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Ilmarinen on Suomen isoin yksityinen työeläkevakuutusyhtiö, ja se perustettiin jo vuonna 1961. Yhtiö palvelee monipuolisesti eri alojen yrityksiä ja yrittäjiä hoitaen niiden työeläkevakuutuksia. Ilmarisen nimi pohjautuu vanhaan viipurilaiseen tapaturmavakuutusyhtiöön.

Ilmarinen on tunnettu aktiivisesta roolistaan eläkevarojen sijoittajana, ja sen sijoitustoiminta on keskeistä eläkkeiden rahoituksen turvaamisessa. Yhtiö painottaa vastuullisuutta sijoitustoiminnassaan ja pyrkii edistämään kestävää kehitystä.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Varma on suomalainen työeläkevakuuttaja, joka tarjoaa lakisääteistä eläketurvaa yrittäjille ja yksityisen sektorin työntekijöille TyEL- ja YEL-vakuutusten kautta. Yhtiö vastaa noin 900 000 henkilön eläketurvasta.

Yhtiö sijoittaa eläkemaksuina kerätyt varat tuottavasti ja turvaavasti erilaisiin sijoituskohteisiin, kuten korko-, osake- ja kiinteistösijoituksiin sekä hedgerahastoihin. Kiinteistösijoittamisen saralla Varma keskittyy erityisesti kasvukeskusten toimitiloihin ja vuokra-asuntoihin.

Varma tarjoaa myös yritysrahoitusta ja työkyvyttömyysriskin hallinnan palveluita, jotka auttavat asiakkaita säästämään eläkekustannuksissa ja pysymään työelämässä. Se on keskinäinen yhtiö, jonka omistavat sen asiakkaat ja vakuutetut työntekijät.

Työeläkeyhtiö Varman pääkonttori sijaitsee Helsingin Salmisaaressa. Varma työllistää noin 560 henkilöä, ja sen asiakkuuspäälliköiden verkosto kattaa lähes koko Suomen.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo

Elo on erikoistunut pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien eläkevakuutuksiin. Yhtiö syntyi vuonna 2014 kahden aiemman yhtiön eli Eläke-Fennian ja LähiTapiola Eläkeyhtiön yhdistyessä.

Työeläkevakuutusyhtiö Elo kertoo keskittyvänsä asiakaslähtöiseen palveluun ja tehokkaaseen varainhoitoon, ja sen sijoitustoiminnan tavoitteena on varmistaa eläkevarojen tuotto ja turvallisuus pitkällä aikavälillä. Elo tunnetaan myös aktiivisesta roolistaan työelämän kehittäjänä.

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Veritas on pienempi, mutta kokenut toimija eläkevakuutusalalla, joka tarjoaa palveluita erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Veritas on tunnettu henkilökohtaisesta palvelustaan ja asiakaslähtöisyydestään.

Veritas keskittyy varojen sijoittamisessa erityisesti pitkän aikavälin tuottoon ja turvallisuuteen, ja se osallistuu aktiivisesti keskusteluun eläkejärjestelmän kehittämiseksi Suomessa.

 

Työeläkeyhtiön valinta – mikä eläkeyhtiöistä on paras?

Yritys voi vapaasti valita, mistä työeläkeyhtiöstä TyEL-vakuutussopimus otetaan. Paras työeläkeyhtiö työnantajayritykselle määrittyy yleensä niin taloudellisten seikkojen kuin palvelutarpeiden kartoituksen kautta.

Asiakashyvitysten ja yhtiökohtaisten TyEL-hoitomaksujen takia TyEL-vakuutusten hinta vaihtelee nykyään yhtiökohtaisesti. Eläkeyhtiöt voivat kilpailla myös tarjoamalla omaa TyEL-yhteyshenkilöä ja sitä kautta hieman henkilökohtaisempaa asiakaspalvelua.

Asiakashyvityksillä tarkoitetaan TyEL-maksuista saatavia alennuksia, joiden määrä riippuu eläkeyhtiön vakavaraisuudesta. TyEL-maksuihin myös sisältyy nykyään hoitokustannusmaksu, jonka eläkeyhtiöt määrittelevät itse. Hoitokustannusmaksuilla katetaan eläkevakuutusten hallinnointikuluja. Maksujen suuruuteen vaikuttaa eläkeyhtiön toiminnan tehokkuus.

Pienille työnantajayrityksille erot TyEL-vakuutusten lopullisissa hinnoissa voivat olla hyvin pieniä. Paljon palkkoja maksaville suurtyönantajille erot voivat olla isompia, ja ne korostuvat pidemmällä aikavälillä.